Documents

 • ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱԶԳԱՅԻՆ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

  April 3, 2017 EasternDiocese

  Ազգային-Եկեղեցական Ժողովը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու իշխանության գերագույն մարմինն է:

 • The Bylaws of the National Ecclesiastical Assembly

  April 3, 2017 EasternDiocese

  The National Ecclesiastical Assembly (NEA) is the supreme governing body of the Armenian Apostolic Holy Church.

 • Diocesan Bylaws

  April 3, 2017 EasternDiocese

  The Eastern Diocese is governed by a set of bylaws, detailing spheres of jurisdiction and organization; the duties of the Primate, Board of Trustees, Diocesan Council, Diocesan Assembly, clergy, auditing committee, parish council, and...

Support Our Programs