News

Catholicos Karekin II Addresses the Armenian People

His Holiness Karekin II, spoke to the entire Armenian nation last night, as a father addressing his beloved children. Read his message in an English translation and its original Armenian.

Click here to watch a recording.

* * *

The Message of Catholicos Karekin II to the People

Mother See of Holy Etchmiadzin, November 10, 2020

Dear Faithful Children:

The recent developments and decisions made in our homeland in connection with the settlement of the Artsakh conflict have stirred the soul of all of us.

Before our eyes are our fellow Armenians who have fought and fought for Artsakh’s independence for more than three decades; sacrificed their lives, glorified their loved ones by martyrdom in the last 44 days—our brave Artsakh Armenians overcoming the suffering of war, every soldier and commander standing on the front line.

It has been a difficult outcome for all of us; but it also places upon us a responsibility for sober courage, far-sighted wisdom, and unwavering determination to act for the benefit of the homeland.

From the depths of our heart we pray for the sake of our national prudence and unity. With the courageous awareness of the lesson of our centuries-long history—the need to preserve national unity—we call for maintaining calm; for not giving in to unnecessary manifestations of the emotions that haunt us; for refraining from violence and riots. The current crisis must be resolved through the joint efforts of the military-political forces of Armenia and Artsakh.

Beloved ones, our conduct should never endanger the lives of soldiers who courageously continue their sacred service in the trenches on the front lines. In this situation, the back must remain strong more than ever; solidarity and stability must be firm in the back, so that we can jointly find solutions for the sake of Artsakh and Armenia, for the sake of the safe, secure life of our people.

We call on the authorities of Armenia and Artsakh to immediately provide thorough, comprehensive explanations to our people in our homeland, in Artsakh, in the Diaspora, regarding the decisions made and their impact on the future of our homeland.

We bow before the victorious spirit of our patriotic defenders, and we highly appreciate the dedication and sacrifice of every child of our nation. We believe in the wisdom of our people.

God protect us and our homeland.

* * *

Գարեգին Երկրորդ Կաթողիկոսի ուղերձը ժողովրդին

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 10 Նոյեմբերի, 2020

Սիրելի հավատավոր զավակներ,

Արցախյան հակամարտության հանգուցալուծման առնչությամբ վերջին ժամերին մեր հայրենիքում տեղ գտնող զարգացումները, կայացված որոշումները փոթորկել են ամենքիս հոգին։ Մեր հայացքի առջև են անցնող ավելի քան երեք տասնամյակներին հանուն Արցախի անկախության պայքարած ու տքնած, իրենց կյանքն ընծայած մեր հայորդիները, վերջին 44 օրերի ընթացքում նահատակությամբ իրենց կյանքը փառավորած սիրելիները, պատերազմի տառապանքը հաղթահարող մեր քաջարի արցախահայությունը, այս պահին առաջնագծում անհողդողդ կանգնած ամեն մի զինվորն ու հրամանատարը։ Ծանր բաժին է ընկել մեզ բոլորիս, բայց նաև պատասխանատվություն՝ ի շահ հայրենիքի գործելու սթափ քաջությամբ, հեռատես իմաստությամբ և անսակարկ վճռականությամբ։

Աղոթք է մեր սրտում հանուն համազգային մեր խոհեմության և միասնականության։ Դարավոր մեր պատմության դասերի քաջ գիտակցությամբ և ազգային միաբանության պահպանման անհրաժեշտությամբ կոչ ենք անում պահպանել հանդարտությունը և չտրվել մեզ փոթորկող զգացումների անհարկի դրսևորումներին, զերծ մնալ բռնություններից և անկարգություններից։ Առկա ճգնաժամը պետք է իր կարգավորումը ստանա Հայաստանի և Արցախի ռազմաքաղաքական ուժերի միասնական ջանքերով։ Սիրելիներ, մեր պահվածքը երբեք չպետք է վտանգի առաջնագծում խրամատների մեջ իրենց սրբազան ծառայությունը քաջությամբ շարունակող զինվորների կյանքը։ Թիկունքը այս իրավիճակում առավել քան երբևէ պետք է ամուր մնա, թիկունքում պիտի հաստատուն լինի համերաշխությունն ու կայունությունը, որպեսզի կարողանանք միասնաբար լուծումներ ու ելքեր գտնել հանուն Արցախի ու Հայաստանի, հանուն մեր ժողովրդի անվտանգ և ապահով կյանքի։

Կոչ ենք ուղղում նաև Հայաստանի և Արցախի իշխանություններին անհապաղ հիմնավոր և սպառիչ բացատրություններ ներկայացնելու մեր ժողովրդին ի հայրենիս, յԱրցախ և ի սփյուռս՝ կայացված որոշումների և հայրենի մեր երկրի ապագայի վրա դրանց ներազդեցության վերաբերյալ։

Մենք խոնարհվում ենք մեր հայրենյաց պաշտպանների հաղթական ոգու առջև և բարձրորեն գնահատում ենք ազգիս յուրաքանչյուր զավակի անձնվիրումն ու զոհողությունը: Մենք հավատում ենք մեր ժողովրդի իմաստությանը։

Աստված պահապան մեզ և մեր հայրենիքին։

# # #

Share it on

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Support Our Programs